Αρχική

Έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης Β1 σταδίου των μελετών με αντικείμενο το «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Το Β1 Στάδιο των μελετών:

μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Δ/σας Υπηρεσίας, είναι διαθέσιμο για ενημέρωση και διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
Αντικείμενο του Β1 Σταδίου αποτελεί η παρουσίαση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη χωρική οργάνωση, τις χρήσεις γης, τη προστασία περιβάλλοντος και τη πολεοδομική ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων του Δήμου Χανίων.

Οι προτάσεις αυτές τίθενται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης όπως προβλέπεται στα άρθρα 1 του Ν. 2508/1997 και 3 του Ν. 1337/1983, από την οποία θα προκύψουν συμπεράσματα και κατευθύνσεις που θα ληφθούν υπόψη για να διαμορφωθεί το τελικό (Β2) στάδιο της μελέτης.

Επομένως, η συμμετοχή του κοινού και των φορέων και η έγκαιρη διατύπωση τυχόν απόψεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω διαδικασία ολοκλήρωσης των μελετών και θεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη διαδικασία διαβούλευσης, τα Παραδοτέα αρχεία του Β1 Σταδίου εκάστης εκ των τριών μελετών (Κείμενα και Σχέδια) διατίθενται σε ψηφιακή μορφή προς το ενδιαφερόμενο κοινό, στις σχετικές σελίδες «Δ. Χανίων και περιαστικοί Δήμοι», «Ακρωτήρι» και «Νέα Κυδωνία». Στις ίδιες σελίδες δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής σχολίων και απόψεων από φορείς και πολίτες, καθώς και η επισκόπηση των υποβαλλόμενων σχετικών σχολίων και εγγράφων.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 72657/11-12-2107 έγγραφο του Δήμου Χανίων, το Β1 Στάδιο των μελετών με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων θα παρουσιαστεί τη: Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 12.00 π.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), Πλατεία Κατεχάκη & Ακτή Τομπάζη, Χανιά. Η έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης εκκινεί στις 18/12/2017 και ολοκληρώνεται στις 17/2/2018.

Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης εγγράφων παρατηρήσεων ή σχολίων μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2018, με υποβολή τους στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 (fax:2821093300), ή και ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

Δείτε επίσης:

Παράταση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων